Martin Hubinger

Member of the Supervisory Board and Investment Committee Member

spoluzakladatel fondu

Martin Hubinger je vlastníkem developerské skupiny REALISM, která skrze činnost specializovaných společností zastřešuje základní segmenty realitního byznysu – development pozemků, projektový management, realizaci staveb a asset management.

Absolvoval Právnickou fakultu UK a Policejní akademii ČR. Má praxi z českých poboček renomovaných zahraničních advokátních kanceláří. Před založením skupiny REALISM pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a čtyři roky strávil v Malajsii jako zástupce velvyslance.

Specializace v rámci IRQ

Martin Hubinger se v IRQ zaměřuje na specifickou investiční problematiku související s nemovitostmi, na transakce a na zhodnocení projektů v majetku fondu.