Informace o zpracování osobních údajů

společností IRQ management s.r.o., IČ: 09368043, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 335239 (dále jen „IRQ management“) a dalšími společnostmi ve skupině IRQ, do které patří kromě společnosti IRQ management, společnosti IMPERATIO s.r.o., IČ: 09322213, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 334448, IRQ FUNDS SICAV a.s., IČ: 09610863, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25754, REALISM s.r.o., IČ: 085 30 891, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 320473, REALISM Development s.r.o., IČ: 03496147, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 231831, REALISM Construction s.r.o., IČ: 041 86 389, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 243850, REALISM Asset s.r.o., IČ: 054 07 559, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 263213, REALISM Outsourcing s.r.o., IČ: 052 70 511, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C261012, REALISM Projects s.r.o., IČ: 08944903, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 327970, REALISM Project I s.r.o., IČ: 04304781, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 245650, REALISM Project II s.r.o., IČ: 04852516, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 254680, REALISM Project III s.r.o., IČ: 04992784, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 256726,

(dále společně jen „skupina IRQ“)

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou nám projevujete udělením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jejich užití k informování, komunikaci a zajištění hladké realizace Vámi vybraného produktu, příp. produktu dle smlouvy ohledně námi nabízeného produktu, a/nebo k užití pro účely nabídky produktů a služeb, tedy marketingové účely skupiny IRQ a třetím stranám uvedeným níže. V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace, které jsou důležité pro správné pochopení uděleného souhlasu.

Skupina IRQ plně respektuje Vaše právo na soukromí, pokud navštívíte naše webové stránky, a pokud s námi budete komunikovat osobně, telefonicky a/nebo elektronickou cestou. Používáme všechna nutná opatření a děláme maximum pro to, abychom zabezpečili veškeré osobní informace, které nám předáte.

Tento souhlas od Vás potřebujeme, abychom, vzhledem k požadavkům nové evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679) a navazující a související české legislativy, mohli zajistit informování, komunikaci a hladkou realizaci Vámi vybraného produktu, příp. produktu dle smlouvy ohledně námi nabízeného produktu, a/nebo k užití pro účely nabídky našich produktů a služeb, které jsou pro Vás šité na míru, a naopak Vás nezahlcovali nabídkami, které by Vás nemusely zaujmout.

V dokumentu je vysvětleno:

Jaké informace zpracováváme pro marketingové a obchodní účely?

Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Pro jaké účely tento souhlas udělujete?

Komu souhlas udělujete?

Kdo může Vaše údaje zpracovávat?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

1. Jaké informace zpracováváme pro marketingové a obchodní účely?

Jsme k Vám otevření, a proto je pro nás důležité, abyste věděl/a, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení, rodné číslo (u podnikatele i obchodní firmu, IČ a sídlo), datum narození, kontaktní údaje, sociodemografická data, informace o využívání produktů a služeb, informace ze žádostí o produkty a služby, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, transakční údaje (číslo bankovního účtu a Váš bankovní subjekt), geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

V následující části Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde, včetně příkladů:

Základní identifikační údaje

Zejména jméno, příjmení, rodné číslo a datum nebo místo narození (v případě, že vedete svůj vlastní podnik, to může být i IČ a adresa místa podnikání) jsou pro nás důležité, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu. Navíc bychom Vás rádi oslovovali Vaším jménem.

Kontaktní údaje

Zejména doručovací adresa, telefon nebo e-mail jsou nezbytné k tomu, abychom Vám byli schopni informace, nabídku či naši komunikaci doručit.

Sociodemografická data

Jde o klasické statistické údaje, například, místo pobytu, pohlaví, stav (svobodný/á, rozvedený/á…), atp. Tyto údaje nám o sobě sdělujete při vyhledávání produktů nebo si je odvozujeme z jiných dat, která o Vás máme.

Transakční údaje

Naše systémy zaznamenávají každou platbu určenou pro nákup našich produktů včetně čísla účtu, ze kterého byla platba poukázána.

Přímé kanály, data z internetového prohlížeče a aplikací

Kromě návštěvy kanceláře společnosti IRQ management a/nebo skupiny IRQ či telefonického kontaktu nás můžete kontaktovat i prostřednictvím e-mailové komunikace a/nebo prostřednictvím sociálních sítí (např. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) a dále např. prostřednictvím kontaktního formuláře a formuláře pro přihlášení k odběru newsletteru na webu a formuláře na sociálních sítích (např. FB Lead Ads).

Když se přihlašujete automaticky odesíláte IP adresu svého počítače. Umíme tedy detekovat číslo sítě a podsítě, ve které se nachází Váš počítač. Pokud jste ve svém prohlížeči povolili ukládání tzv. cookies, jejich prostřednictvím k nám posíláte další informace, například o stránkách, které navštěvujete, o uživatelských předvolbách na Vašem počítači apod. Pro optimální zobrazení našich web stránek a služeb využíváme informaci o Vašem operačním systému (například Windows nebo macOS), jeho verzi a technická data o zařízeních, ze kterých se přihlašujete (například typ Vašeho chytrého telefonu). To nám pomáhá neustále vylepšovat naše služby a přizpůsobovat je Vašim technickým možnostem.

Informace o využívání produktů a služeb

Pro lepší cílení v našich kampaních využíváme informace o tom, jaké produkty už máte u nás sjednané, kdy jste si je sjednal/a, s jakými podmínkami, zda je pořád využíváte, nebo jste je zrušil/a. Víme, jak často se do naší internetové aplikace přihlašujete a jestli jste v jejich prostředí provedl/a nějakou akci (například sjednání schůzky poradcem) nebo jste se po chvíli odhlásil/a.

Údaje o kontaktech s Vámi

Abychom předešli tomu, že Vás budeme kontaktovat vícekrát ze stejného důvodu, zaznamenáváme si informace o kontaktech mezi Vámi a námi. Jde zejména o údaje, jako je datum (případně čas) kontaktu, jeho důvod, a jestli jste kontakt inicioval Vy sám, nebo my. Týká se to kontaktů přes všechny kanály – telefon, SMS, chat, pošta, e-mail, datová schránka, osobní setkání s poradcem na pobočce/poradenském místě nebo přes internetovou aplikaci či další aplikace. Pokud šlo o nějakou nabídku z naší strany, vždy si zaznamenáváme Vaši reakci – jestli se Vám nabídka líbila, či nikoliv. Je to z toho důvodu, abychom Vám produkt, který Vás neoslovil, nenabízeli znova. V aplikaci k tomu určené si děláme i poznámky z rozhovorů mezi Vámi a našimi poradci, abychom se lépe orientovali ve Vašich potřebách.

Záznamy z telefonických rozhovorů

Když nám zavoláte, nebo my zavoláme Vám, v úvodu hovoru Vás můžeme požádat o dodatečný souhlas s nahráváním hovoru. V jiných případech zase musíme hovory s Vámi nahrávat, abychom dostáli příp. zákonné povinnosti nebo abychom dokázali doložit, že jsme postupovali přesně podle Vašich pokynů nebo že skutečně došlo k platnému uzavření smlouvy (popř. z jiných důvodů spadajících do kategorie „oprávněné zájmy správce“, viz dále). O tomto nahrávání Vás vždy předem informujeme. Na základě Vašeho marketingového souhlasu pak můžeme tyto nahrávky zpracovávat i pro marketingové účely. Nahrávky také přepisujeme do textové podoby a následně podrobujeme tzv. analýze textu. Z analýzy si ukládáme strukturované poznámky, například to, o čem jsme se spolu bavili nebo jak jste reagoval/a na nabídku produktu – abyste nám to příště nemusel/a znovu opakovat.

Informace ze sociálních sítí

Při realizaci našich marketingových kampaní pracujeme například i s Facebookem (dále jen „FB“), LinkedIn, Instagram a Twitter. Data, která zveřejňujete na svojí hlavní stránce, u nás neuchováváme, ale využíváme je k lepšímu zacílení našich kampaní.

Externí zdroje

Občas nám naše vlastní data pro vhodné cílení nepostačují. Proto, abychom si byli zcela jistí, že je naše nabídka pro Vás vhodná, využíváme i informace z externích zdrojů. Jedná se zejména o veřejně dostupné rejstříky, například obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, registr dlužníků, profesní registry apod.

Průzkumy a uživatelské testování

Když připravujeme nový produkt nebo chceme znát názor na naše stávající produkty a reklamy nebo chceme zjistit, jaké služby by se líbily, ptáme se přímo vás, našich klientů, v různých výzkumech. Výstupem z nich jsou průměrné výsledky pro celou skupinu respondentů, nikdy ne na úrovni jednotlivců, ale také se inspirujeme konkrétními výroky. U vývoje nových nabídek a/nebo služeb je to trochu jiné – kromě toho, že se respondentů ptáme, jak se jim nové návrhy aplikace líbí, provádíme s nimi tzv. uživatelské testování. Tyto testy nám umožní zjistit, zda je aplikace zajímavá, ale i jednoduše ovladatelná.

Údaje, které o Vás zpracováváme za účelem plnění naší právní povinnosti

Jedná se o údaje, které primárně musíme sbírat, vyhodnocovat a uchovávat po stanovenou dobu, protože jde o plnění naší legislativní povinnosti. Jedná se např. o archivační povinnost podle různých zákonů regulujících oblast našeho podnikání, získávání a vyhodnocování údajů pro potřeby plnění povinností při předcházení praní špinavých peněz (např. KYC, „Know Your Client“) a celé řady dalších zákonů. Příkladem jsou: zdroje a původ příjmu, kapitálová provázanost, státní příslušnost, místo pobytu, předmět činnosti apod. Na základě Vašeho souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely.

2. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Údaje zpracovávané v rámci souhlasu pocházejí z různých zdrojů. Nejčastěji je poskytne sám klient. V celé řadě případů si údaje k dalšímu zpracování vytváří skupina IRQ (analýzy, reporty apod.). Využíváme i další informace, které získáme o klientovi v rámci naší činnosti, z veřejných zdrojů (například veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace, sociální sítě, jiné veřejné informační zdroje) nebo od spolupracujících třetích stran. Všechny tyto údaje celá skupina IRQ zpracovává společně a mohou být i vzájemně předávány mezi správci. Znamená to např., že informace, kterou o sobě poskytnete poradci IRQ management je pro marketingové účely k dispozici i ostatním společnostem skupiny IRQ. Zároveň to znamená, že veřejně dostupné informace o Vás rovněž sdílíme.

3. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných skupinou IRQ nebo spolupracujícími třetími stranami uvedenými níže, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zajistit a zkvalitnit námi poskytované služby.

Se souhlasem klienta zpracováváme jeho osobní údaje primárně s cílem zajištění hladké realizace Vámi vybraného produktu, příp. produktu dle smlouvy ohledně námi nabízeného produktu, a/nebo k užití pro účely nabídky produktů a služeb, a vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb poskytovaných skupinou IRQ. Naše klienty nechceme obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací, proto shromažďované osobní údaje využíváme k tomu, abychom lépe poznali jejich potřeby a byli jim schopni nabídnout vhodné produkty. Může to být nabídka produktů, servisní komunikace, průzkum spokojenosti nebo gratulace k narozeninám.

Ke komunikaci s Vámi využíváme široké spektrum kanálů – klasickou poštu, e-mailovou komunikaci (individuální e-mailové zprávy i hromadné newslettery), telefon, SMS zprávy, komunikaci na sociálních sítích nebo také „vyskakovací okna“ v internetové aplikaci.

Informace o využívání našich produktů a služeb nám pomáhají sledovat a neustále vylepšovat jejich kvalitu a udržet si přízeň našich klientů. Osobní údaje našich klientů dále zpracováváme pro podporu obchodních rozhodnutí a identifikaci obchodního potenciálu, posuzování vhodnosti nabídky pro konkrétního klienta, předložení nabídky, jakož i pro ověření správné funkčnosti klientům poskytnutých produktů a služeb v interních systémech.

Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování klienta a odhadnout jeho budoucí chování či obchodní potenciál, dále profilování klienta, různé segmentace, reporting apod. Zpracování může být jak manuální, tak automatizované.

V případě, že jste již dříve udělil/a, nebo v budoucnu udělíte, marketingový souhlas rovněž přímo jednotlivé společnosti ze skupiny IRQ (viz výše), bude i daná konkrétní společnost ze skupiny IRQ zpracovávat výše vymezené údaje společně s dalšími údaji, kterými o Vás disponují pro marketingové účely v souvislosti s jimi nabízenými produkty a službami.

4. Komu souhlas udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti IRQ management, a dalším společnostem ze skupiny IRQ, specifikovanými hned v úvodu této Informace o zpracování osobních údajů, kterými jsou: IMPERATIO s.r.o., IČ: 09322213, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 334448, IRQ FUNDS SICAV a.s., IČ: 09610863, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25754, REALISM s.r.o., IČ: 085 30 891, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 320473, REALISM Development s.r.o., IČ: 03496147, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 231831, REALISM Construction s.r.o., IČ: 041 86 389, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 243850, REALISM Asset s.r.o., IČ: 054 07 559, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 263213, REALISM Outsourcing s.r.o., IČ: 052 70 511, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C261012, REALISM Projects s.r.o., IČ: 08944903, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 327970, REALISM Project I s.r.o., IČ: 04304781, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 245650, REALISM Project II s.r.o., IČ: 04852516, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 254680, REALISM Project III s.r.o., IČ: 04992784, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 256726, a dále třetím osobám, tj. fyzickým a právnickým osobám spolupracujícím IRQ management a/nebo se společnostmi skupiny IRQ či s některou z nich/ s některými z nich nebo všemi, jako zpracovateli (viz článek 5 níže).

V souladu se zákonnou definicí je správcem osobních údajů každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování.

Všechny výše vyjmenované společnosti vystupují jako tzv. společní správci nebo zpracovatelé Vašich osobních údajů. Pro účely uvedené v souhlasu si tedy údaje uvedené v souhlasu mohou sdílet a zpracovávat.

Při udělování souhlasu ani později nelze vybírat, které společnosti bude souhlas udělen a které nikoli. Váš případný nesouhlas se zahrnutím pouze některých z uvedených společných správců nebo zpracovatelů budeme proto považovat za neudělení, resp. odvolání, tohoto marketingového souhlasu.

5. Kdo smí Vaše údaje zpracovávat?

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. Tento postup používají v některých případech i společnosti skupiny IRQ při zpracování osobních údajů pro marketingové a/nebo obchodní účely. V těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany správce. Mezi nejvýznamnější zpracovatele, které společnosti skupiny IRQ využívají pro zpracování osobních údajů pro marketingové a/nebo obchodní účely, patří následující společnosti: REALPAD Software, odštěpný závod, IČ: 02511371, se sídlem Táborská 940/31, 140 00 Praha 4 - Nusle, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. A 76420, KOFEIN s.r.o., IČ: 03055540, se sídlem Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 226903, Breezy s.r.o., IČ: 27733823, se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5 - Košíře, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 163153, AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 10626.

6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Souhlas udělujete IRQ management a ostatním společnostem skupiny IRQ a zůstává v platnosti a účinnosti po dobu otevření naší nabídky a udělení souhlasu a/nebo ukončení realizace ze smlouvy ohledně Vámi vybraného produktu z nabídky a následující tři (3) roky nebo do doby, než souhlas odvoláte.

V případě, že se naším klientem nestanete (tj. nebude založen smluvní vztah s IRQ management nebo jinou společností skupiny IRQ), bude Váš souhlas platit tři (3) roky ode dne jeho udělení. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

7. Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat, a to u IRQ management nebo u kterékoliv společnosti skupiny IRQ. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah s jakoukoli z těchto společností ani na využívání jejich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Odvoláte-li souhlas v jedné z těchto společností, bude se toto odvolání vztahovat i na ostatní společnosti, což znamená, že žádná z nich nebude po tomto datu moci dál zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v souhlasu. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým a/nebo obchodním účelům, a to ani na základě případně dříve udělených souhlasů nebo případných specifických souhlasů. Tyto případné další marketingové a/nebo obchodní souhlasy tedy rovněž budeme nadále považovat za odvolané.

8. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil/anebo se domníval/a, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života a/nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý závadný stav. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

IRQ management s.r.o., IČ: 09368043, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 335239 a skupina IRQ.