Zdeněk Tůma

Chairman of the Supervisory Board and Investment Committee Member

spoluzakladatel fondu

Zdeněk Tůma je v současné době předsedou dozorčí rady skupiny ČSOB a v minulé dekádě pracoval jako partner zodpovědný za finanční služby v KPMG Česká republika. Jeho nejvýraznějším minulým angažmá zůstává pozice guvernéra České národní banky, byl také členem Generální rady Evropské centrální banky, zastupoval Českou republiku v MMF a v Bance pro mezinárodní platby.

Promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, po ukončení postgraduálního studia na ČSAV se stal vedoucím katedry makroekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde byl jmenován docentem. Dodnes přednáší na UK v Praze, byl a je členem různých vědeckých a správních rad českých univerzit, ale i členem České společnosti ekonomické, jíž byl v minulosti také prezidentem. Je místopředsedou správní rady English College in Prague a členem dozorčí rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Specializace v rámci IRQ

Zdeněk Tůma je v IRQ zodpovědný především za celkovou strategii, investorské vztahy a řízení finančních zdrojů fondu.